21. Skiippagurra tursti

106
Besøk
5,1
En vei, fra A-B
95
moh.
grønn
Adkomst
Innkjørsel fra FV895 til grendehuset ligger 500m fra krysset der veien møter E6. Et Tollinfoskilt ses på motsatt side av veien ved innkjørsel. Grendehuset kjennes lett igjen ved en stor laks over inngangen.
Turbeskrivelse

Denne turen starter nå fra grendehuset til Skiippagurra Bygdelag. Her er det god plass å parkere. Perleturløypa starter i andre enden av den store åpne plassen.

Løypa starter som en jordveg og svinger slakt til høyre og går så rett fram gjennom et kryss og inn på en grusvei. Til høyre for grusveien starter en sti som denne ruta følger. Den svinger til venstre ved en høgspentmast og kommer snart inn på en ny jordveg. En lav bom som sperrer for kjøretøy forseres og man følger jordveien til man kommer til en grind. Der svinger man til venstre og går opp over en liten bakkekam. Over bakkekammen går man rett fram over et kryssende spor inn på en tydelig sti. Denne følger man et lite stykke til man kommer til en godt merket sti. Her tar man til høyre og følger denne til Gapahuken. NB! Gapahuken er dessverre brent ned. Bygdelaget skal sette opp ny turkode der gapahuken sto.

I Gapahuken er det fint å ta en rast. I turkassa ligger boka til å skrive seg inn i. I kassa ligger også kodekortet for denne perleturen.

Ved gapahuken svinger den godt merkede løypa tilbake mot Skiippagurra. Før man går ned fra ryggen løypa ligger på, kan man nyte fin utsikt over skiippagurra ved en utsatt benk. Når kan kommer ned til en kryssende traktorvei og en plankebro over til sti, tar man til venstre. Man går til høyre for en turskiltstolpe og når man kommer tilbake der man kom opp, så følger man samme vei tilbake til grendehuset.

Skiippagurra bygdelag har ryddet og merket turstien som det meste av denne ruta følger, og satt opp gapahuk og trimkasse med støtte fra Finnmarkseiendommens grønne midler.

Kontaktperson
Frank Martin Ingilæ
46400260
Egnet som sykkeltur?
Nei
Er turen skiltet?
Ja
Er turen merket?
Nei

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2021

Navn Besøk
Snefrid Pedersen Breivik 12
Anne Lise Saua 7
Sofie Saua Ravna 5
Brit Anita Saua 4
Mette Eikeland 3
Ingrid Smuk Rolstad 3
Kåre Breivik 3
Liss Mikalsen 3
Magnhild Clemens 3
Marianne Johnsen 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
19. september 2
29. august 1
23. august 5
19. august 1
17. august 4
16. august 1
15. august 1
12. august 2
9. august 1
8. august 2