10. Gollevárri kulturminneområde

Perleturkoden finner man på/ i turkasse oppe ved bålplassen
14
Besøk
6,61
En vei, fra A-B
200
moh.
blå
Adkomst
Startpunktet ligger mellom Skiippagurra og Alleknjarg. Man kjører ca 6 km fra E6 ved krysset i Skiiippagurra langs RV895 mot Finland. Man kommer til en parkeringsplass hvor kulturstien til Gollevárri kulturminneområde starter. Det står en infotavle om kulturminneområdet ved parkeringsplassen. Selve kulturstien starter på andre siden av riksveien ca 100 meter mot Finland på høyre siden av stein/grusuttaket.Man følger den merkede kulturstien helt frem til Gollevárri kulturminneområde og man kan eventuelt ta en avstikker til selve toppen av Gollevárri som er 250 moh. Kulturstien går helt inn til kulturminneområdet. Underveis er det en del bløte partier så det anbefales godt fottøy. Kulturstien går opp til det største villreinfangstanlegget i Finnmark og det er 6,6 km å gå hele sløyfa via fangstanlegget.
Turbeskrivelse

Gollevárri kulturminneområde er det største fangstanlegget for villrein i Finnmark. I dette området kan man se en rekke tufter og kjøttgjemmer i tillegg til alle fangstgropene fra lang tid tilbake. Kulturstien som går inn i dette området er stort sett godt merket. Enkelte plasser må man allikevel ha øynene med seg for å være sikker på at man er på stien.

Dette fangstanlegget kan ha vært tatt i bruk allerede for 5000 år siden og var muligens i bruk helt frem til 1600-1700 tallet.

Ved Gollevárre villreinfangstanlegg finner man ialt 530 fangstgroper. Det gjør dette fangstanlegget til Finnmarks største. Gropene har opprinnelig vært fra 1,5 - 2 meter dype og 2 - 4 meter i diameter. Fangstgroper har vært benyttet siden steinalderen i Finnmark. Fangstgropene ved Gollevárre er ikke tidsfestet så man vet ikke sikkert hvor gamle de er.

Perleturkoden finner man på/ i turkasse oppe ved bålplassen
Tuften etter gammeboplassen som er punktfestet her og er i nærheten av villreinfangst anlegget ble utgravd på 60 tallet og har vært bebodd fra 1200 til slutten av 1500 tallet.

Kontaktperson
Frank Martin Ingilæ
46400260
Egnet som sykkeltur?
Nei
Er turen skiltet?
Ja
Er turen merket?
Nei

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2021

Navn Besøk
Else-Marie Seim 1
Simone Jørstad 1
Ingar Eikeland 1
Helga Kjølås Hellander 1
Kari Pettersen Harila 1
Annbjørg Albrigtsen 1
Inger Petterson 1
Torill Pettersen 1
Mette Eikeland 1
Eva Pedersen Biti 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
12. september 1
13. august 2
4. august 1
28. juli 1
23. juli 1
14. juli 2
11. juli 1
5. juli 1
24. juni 1
20. juni 1