Slik fungerer Perletur Bedrift - Påmeldingsskjema her

Perletur Bedrift er en fin måte å få til noe felles på arbeidsplassen. Ikke slik at man nødvendigvis trenger å dra på tur sammen, selv om noen gjør det også. Først og fremst er Perletur Bedrift en felles oversikt som viser hvordan deres arbeidsplass ligger an i forhold til andre arbeidsplasser i vårt område.

Perletur Bedrift fungerer slik at dere utpeker en kontaktperson. Meld dere på via skjemaet under. Når Perletur 2024 er i gang fra 9. mai vil turene som deres ansatte gjennomfører komme med på besøks-oversikten både på "Min side", for kommunen vedkommende bor i og for sin egen arbeidsplass.

Det er heldigvis gratis å være med på Perletur Bedrift, men kanskje vi kan få bedrifter med på et "spleiselag" som vi kan bruke på premier blant deltakerne? Opplys også på påmeldingsskjemaet om det er av interesse å være med på et info-møte på Teams om Perletur Bedrift.

Trinn 1

Etter at påmeldingsskjemaet er sendt inn vil dere få en bekreftelse i retur. Da vil deres side se ut som vist på bildet. Påmeldingen følges opp manuelt av oss. Det betyr at bekreftelsen ikke kommer automatisk, men så snart vi har klart å se på den. Som regel i løpet av dagen.

Trinn 2

Skriv inn og inviter med alle deres ansatte

Påmelding Perletur Bedrift
Ønsker dere å være med på info-møte på Teams om Perletur Bedrift
Kan dere være aktuelt for dere å bidra med "noen kroner" som kan brukes som premier i Perletur Bedrift