Toppliste kommune

Listen rangerer kommunene etter hvor aktive innbyggerne deres er.  "Registreringer" rangerer ut fra hvor mange registreringer de med adresse i de ulike kommunene har gjort. Trykker du på "Aktive brukere" rangeres listen utfra antall brukere med bostedsadresse i de ulike kommunene.

# Kommune Registreringer Aktive brukere
1 Hammerfest 187 41
2 Kautokeino 181 32
3 Sør-Varanger 77 24
4 Karasjok 36 9
5 Vardø 25 8
6 Berlevåg 23 8
7 Kvalsund 1 1