Ikke glem påmelding til sommerens friluftsskoler.

Det kan være litt vrien å finne påmeldingsskjema nå mens det jobbes for fullt med ny nettside. Påmeldingsskjemaet ligger fortsatt på den gamle. Gå inn på perletur.no og gjør følgende:

Via PC:

Trykk på logoen til Finnmark Friluftsråd oppe til venstre. Velg menyen FRILUFTSSKOLE. Før pekeren over friluftsskole og velg rett friluftsskole.

Via mobil:

Trykk på logoen til Finnmark Friluftsråd oppe til venstre.

Trykk MENY

Velg Friluftsskole

Trykk igjen på MENY, og velg rett friluftsskole

I løpet av sommerferien blir det friluftsskole i nesten alle kommuner i Finnmark. Så langt er det bare den første friluftsskolen i Hammerfest som er fulltegnet. På de andre er det fortsatt plass. På noen begynner det å bli trangt om plassen. 

Trykk her for å melde seg på friluftsskolen i din kommune: http://friluftsraad.perletur.n...

Friluftsskolene er først og fremst for jenter og gutter som dette skoleår går i 4.-7. klasse, men det kan være unntak i din kommune. I løpet av sommerferien blir det friluftsskole i nesten alle kommuner i Finnmark. 

For å komme til påmeldingsskjemaet: Klikk inn på vår nye nettside perletur.no. Klikk så på logoen til Finnmark Friluftsråd oppe til venstre. Da kommer dere til vår gamle nettside, der finnes påmeldingsskjemaet til friluftsskolene. Det blir slik i en overgangsfase. Etter hvert lastes alt over på friluftsrådets nye nettside.