Info til våre turgåere

Gamle koder gjelder fortsatt: Har fått melding om 2018-koden ligger ute på Alta canyon mens det er koden fra 2017 som finnes på Risfjordkrysset i Berlevåg. Har gjort det slik at de gamle kodene kan brukes inntil 2019-kodene blir lagt ut. 

Måsøy: Flere sliter med å finne koder i Måsøy (20. juli). Partisanruinen har feil plassering og mangelfull turbeskrivelse. Har også mottatt tilbakemelding om manglende kodeark på Sukkertoppen og Ongelvikfjellet. 

Tana: Kodeark på Stangnestind mangler (7. juli)Tårnefjellet utgår pga. løse hunder i et område med mye rein og sau på beite. Marššačohkka og Ippágirku og Stuorraoaivi mangler kode (3. juni). Rullesteinsfjæra på Auskarnes: Vi har mottatt misnøye fra hyttenaboer som ikke ønsker vandring i området. Dette selv om turen går i utmark. Vis gjerne ekstra hensyn. 

Berlevåg: Vi sliter med å få ut kodearkene. Det betyr at de fleste av turene dvs. fortsatt har fjorårets koder. Vi endrer slik at fjorårets koder virker også i år. 

Porsanger: Kjæsklubben mangler kode (19. juli). Får også melding om at flere sliter med å finne koden på Flyplassgjerdet. 

Alta: Melding om at det ikke er kode på Talviktoppen (20. juli).

Send sms til 975 20 450 dersom koden mangler.