Mange muligheter med friluftsrådet på Facebook

Informasjon og kommunikasjon er viktig. Derfor har friluftsrådet opprettet ulike grupper på Facebook. Ikke minst i et fylke som Finnmark er det viktig å tenke annerledes og ikke bare legge opp til møter "ansikt til ansikt". 


Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Hjemmelufttoppen

Sjekk hvilke grupper og sider på Facebook som er mest aktuelle for deg

Hovedsiden til Finnmark Friluftsråd
24. oktober er det 1.996 personer som følger oss på Friluftsrådet. Klikk inn og lik HER

Mange Perletur-muligheter
Flere av våre kommuner har egne sider for Perletur. Dette gjelder:

Båtsfjord, 264 medlemmer. Klikk HER
Loppa, 271 medlemmer. Klikk HER
Karasjok, 126 medlemmer. Klikk HER
Kautokeino, 203 medlemmer. Klikk HER
Porsanger, 318 følgere. Klikk HER
Vadsø, 340 følger. Klikk HER
Vardø, 291 medlemmer. Klikk HER

Er du med og arrangerer Perletur i din kommune er dette siden for deg. Her "møtes" ildsjeler og arrangører fra alle kommuner i en felles gruppe. Gruppen er lukket. 

Politisk valgt fra medlemskommunene
Samtlige medlemskommuner har oppnevnt sin politiske kontakt til Finnmark Friluftsråd. Den er etablert en egen gruppe for disse. Også andre sentrale politikere fra kommunene kan be om å bli med i gruppa. Gruppa er lukket. Klikk HER

Læring i friluft - Finnmark
Dette er en gruppe for lærere som er kontaktpersoner for sin skole i nettverket Læring i friluft. Nettverket arbeider for mer uteskole og mer bruk av læresteder i nærmiljøet. Gruppa er lukket. Klikk HER.

Barnehagenettverket Alta - Mer og bedre utetid
Finnmark Friluftsråd samarbeider med barnehager i Alta der målet er å oppnå mer og bedre utetid. Dette er først og fremst en gruppe for deltakende barnehager i Alta, men også andre barnehager i Finnmark som ønsker å lære av erfaringene fra Alta kan bli med i gruppa. Nyetablert gruppe. Foreløpig gruppe. Klikk HER

Barnehagenettverket Sør-Varanger - Mer og bedre utetid
Et tilsvarende arbeid foregår i Sør-Varanger, og for barnehagene i det nettverket er det etablert en egen gruppe, som er lukket. Klikk HER

Utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark
Gjensidigestiftelsen har bevilget penger til satsing på utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark. Det er etablert en gruppe med skoler og barnehager som medlemmer, der de legger ut informasjon om hvordan det arbeides med prosjektet. Gruppa er åpen. Klikk HER

Ledere friluftsskoler Nord-Troms og Finnmark
Friluftsskoler for barn i skoleferiene er et satsningsområdet. Det er etablert en egen gruppe for ledere som er med og gjennomfører friluftsskolene. Lukket gruppe. Klikk HER

Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark
Miljødirektoratet har bevilget midler til strandrydding. Det er etablert en egen gruppe for de som har mottatt av disse midlene og som driver med strandrydding i Nord-Troms og Finnmark. Gruppa er offentlig. Klikk HER

Fangst og mink i Nord-Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark har bevilget tilskudd til fangst av mink i disse kommunene. Det er etablert en egen gruppe for de som har mottatt tilskudd til dette i Nord-Troms og Finnmark. Gruppa er offentlig. Klikk HER