Nå er det bare friluftsskolene i Sør-Varanger og Porsanger som gjenstår

Finnmark Friluftsråd gjentar suksessen fra tidligere år med friluftsskoler i sommerferien. Friluftsskolene gjennomføres i mange av kommunene i Finnmark. Så langt er det åpnet for påmelding i 12 kommuner. 


Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Sappen


Friluftsskolen er artige og allsidige sommerdager med mye forskjellig på programmet.

Friluftsskolene er først og fremst for de som dette skoleår går i 4.-7. klassetrinn. Friluftsskolen er et dagtilbud i friluftsliv over 3-5 dager, med tilbud om overnatting i telt for de som ønsker det. Vi kan friste med mange forskjellige aktiviteter og leirliv. Lær blant annet kart og kompass, utemat på bål, skyting med luftgevær, spikking og fisking. 


Vi har nå åpnet for påmelding i mange kommuner allerede. Følg med, flere vil komme de neste dagene. Det gjelder blant annet Gamvik og Karasjok, 


Påmelding og betaling gjøres på vår nettside www.perletur.no - Velg menyen FRILUFTSSKOLE  


Foreløpig oversikt over friluftsskolene ser slik ut;


Alta: 25-29.juni og 2-6.juli

Hammerfest: 26-29.juni og 3-6.juli (plan for friluftsskolen følger vedlagt. Se under)

Kautokeino: 20-23.juni

Kvalsund: 26-29.juni

Loppa: 25-28.juni

Måsøy: 3-6.juli og 15-18.august

Porsanger: 13-17.august

Sør- Varanger: 26-29.juni og 7-10.august

Tana: 25-28.juni

Vadsø: 25.-28. juni

Berlevåg: 29.juni-2.juli

Båtsfjord: 3.-6. juli


Program for Kvalsund følger vedlagt. Vedlagt følger også info-arkene som deles ut på skolene. 

 
download   Program Kvalsund
  
download   Friluftsskole Kvalsund 2018
  
download   Friluftsskole Alta 2018
  
download   Friluftsskole Kautokeino 2018
  
download   Friluftsskole Måsøy 2018
  
download   Friluftsskole Hammerfest 2018
  
download   Friluftsskole Porsanger 2018
  
download   Friluftsskole Tana 2018
          
download   Frilufsskole Vadsø 2018       
  
download   Friluftsskole Loppa 2018
  
download   Frilftsskole Båtsfjord 2018
       
download   Friluftsskole Berlevåg 2018
  
download   Plan friluftsskoler Hammerfest
  
download   Frilufsskole Sør-Varanger 2018