Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.perletur.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Oter på tur


Frilufts-Info holder deg oppdatert om det som skjer

Hvis du ønsker å følge med i arbeidet med Finnmark Friluftsråd er dette en mulighet. Stort sett hver uke vil det bli lagt ut informasjon om smått og stort av arbeidsoppgaver som har preget arbeidsuka til friluftsrådet.


Frilufts-Info uke 49

Nok en uke er tilbakelagt. Uka har kanskje ikke vært så veldig spennende når det gjelder "ting og tang" for ekstern informasjon. Her er i hvert fall litt om arbeidsoppgaver og hendelser som har satt sitt preg på uka:


JuleSPREK ruller videre

Nå er 6 turer på plass i Alta, Hammerfest, Kvalsund, Vardø og Sør-Varanger, samt 2 turer i Måsøy. Til nå har JuleSPREK 82 brukere. Disse har gjennomført 175 turer. Så langt har vi hatt oppslag i Sør-Varanger Avis. Denne uken har NRK Finnmark og lokalradioen i Alta fulgt opp.Det er nå 32 ulike JuleSPREK turmål som kan besøkes.


Møte gjennomført med FNF (Forum for natur og friluftsliv)

Tirsdag denne uken hadde vi møte med FNF på Svanvik i Sør- Varanger. Målet med møtet var å knytte ett nærmere bånd rundt fremtidig samarbeid om det som omhandler friluftslivet i Finnmark. Spesielt prosjektet «Turkompis» ble diskutert, og et mulig samarbeid for å få det igangsatt. 


Søknader sendt til Bufdir

8. søknader var årets frist for å søke tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er sendt søknader om tilskudd fra ordningene mot barnefattigdom (kr 1 200 000) og for arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne (Søknadssum kr 395.000). Dette som en fellessøknad sammen med Nord-Troms Friluftsråd). 


Aktiv på dagtid

Telefonmøte gjennomført den 8/12 med deltakelse fra Loppa, Kvalsund, Sør-Varanger, Vadsø og Hammerfest. Alta og Tana deltok ikke. Arbeidet så langt ble evaluert. Det ble drøftet hva som må til for å få med flere fra de primære målgruppene, dvs. andre enn alderspensjonister. Notat fra møtet finnes for de som ønsker mer informasjon. 


Arbeidsprogram for 2018

Det er jobbet videre med arbeidsprogrammet for neste år, inkludert forslag til møter og samlinger. Vi er kommet til den konklusjon at vi vil trykke arbeidsprogrammet på en slik måte at det kan fungere som nyttig informasjon til politikere, kommunale virksomheter og andre. Forslaget er at hver kommune får 50 eks. Unntaket er Sør-Varanger, Alta og Hammerfest som hver får 150 eks. til intern distribusjon. Ta kontakt dersom det er merknader til dette.


Frilufts-Info uke 48

Adventstiden er her. Det betyr at det jobbes både med å avslutte dette arbeidsåret og planlegge det neste, men ikke minst JuleSPREK er en aktivitet det jobbes med akkurat nå. Her er litt om arbeids-oppgaver og hendelser som har satt sitt preg på uka:


JuleSPREK

JuleSPREK er i gang i 6 kommuner i Finnmark. På morgenkvisten 1.desember ble 16 turer tilgjengelig i tur «Adventskalenderen» vår. Hver fredag tom. 22.desember vil 16 nye turer bli tilgjengelig på vår hjemmeside. I 2016 registrerte 143 personer, med totalt 1462 gjennomførte turer. Kanskje klarer vi 300 brukere og 3000 turer i år? 


Arbeidsprogram for 2018

Vi har nå gjort ferdig forslag til neste års arbeidsprogram. Det skal behandles på telefonmøte i administrasjonsgruppa den 14/12 og i styret den 18/12.


Aktiv på dagtid

Det var innkalt til telefonmøte den 1/12 med deltakende kommuner, dvs. Loppa, Kvalsund, Sør-Varanger, Vadsø, Alta og Tana, men grunnet mange forfall er møtet utsatt til den 8/12.  Nå kommer også Vadsø med på Aktiv på dagtid. Det blir oppstart i samarbeid med Vadsø atletklubb. Det blir to turer hver uke, men første tur mandag 4/12. 


Kommunemøte 5/12

Det dukket opp en mulighet for å få til møte med en av kommunene den 5/12, men kanskje som følge av kort varsel lot det seg ikke gjøre å få til noe. Det er ønskelig å møte flere kommuner i tiden som kommer. Denne gang prøvde vi Nordkapp kommune. Vi prøvde også den eneste kommunen som ikke har gjort vedtak, men Hasvik kommune ber om at vi prøver med et møte i januar i stedet. 


Skilt og tavler i Vadsø

Vadsø kommune melder at de nå har gjort ferdig sine skilt og tavler. Dette er prosjekt som gjennomføres med tilskudd friluftsrådet har fått bevilget fra Finnmark Fylkeskommune. Loppa har tidligere blitt ferdig med sitt arbeid. Nå gjenstår Kautokeino, Hammerfest og Tana som det allerede er bevilget tilskudd til. Båtsfjord og Vardø er i hvert fall kommuner som står høyt på lista videre, men sikkert også mange flere. Her er et eksempel på en av tavlene i Vadsø:


Skilting reinkalvingsområder

For å unngå konflikt med reindriftsnæringen er det nå bestilt skilt som vil bli satt opp på Perleturer som gjennomføres i områder der det foregår reinkalvingen. Det er også sendt søknad til Sametinget om tilskudd til skiltene, som vil bli seende slik ut:


Søknad tilskudd for å bekjempe barnefattigdom

8. desember er fristen for å søke tilskudd til tiltak mot barnefattigdom. Friluftsrådet har planer om å sende søknad om tilskudd slik at vi kan gjøre det mulig for enda flere barn og unge å få anledning til å delta i ulike friluftslivsaktiviteter. Kom gjerne med innspill om hva dere mener vi bør søke tilskudd til. Les mer om tilskuddsordningen her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

«Full Fræs» lue

Vi sendte fargealternativer på hvilken lue vi skulle velge til deltakende skoler og administrasjonsgruppen. Tilbakemeldingene har vært laber dessverre, men vi har fått none tilbakemeldinger. Vi veier tilbakemeldingene fra elever som har deltatt i «Full Fræs» tyngst, dermed blir det en sort lue som bestilles og produseres.

Positiv nyhet fra Stortinget

Så tar vi på tampen med en gledelig og svært positiv nyhet fra Stortinget. Torsdag kveld vedtok flertallet i Helse- og omsorgskomiteen (A, SV, Sp og KrF) følgende:. Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.  I komiteens merknader heter det bl.a.:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening i felles innspill til komiteen understreker at det er viktig at økt fysisk aktivitet i skolen ikke bør forstås som kun mer tradisjonell kroppsøving innendørs. Les mer om saken på vår side på Finnmark Friluftsråd på Facebook. 


Frilufts-Info uke 47

Denne uken har er det i all hovedsak klargjøring til årets «JuleSPREK» og kursgjennomføring som har stått på programmet.

«JuleSPREK»

Årets JuleSPREK er nå bare dager unna premieren. Forrige uke ble turer lagt opp på ut.no og vår hjemmeside www.perletur.no. Totalt 64 turmål i kommunene Alta, Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Sør- Varanger og Vardø er med i årets desembertrim, JuleSPREK. Kodeark til turene er sendt til kontaktpersoner i deltakende kommuner. Mer informasjon om årets JuleSPREK, finnes på vår hjemmeside.

Friluftsrådet får egen bruker på Ut.no

Denne uken har mye av tiden gått med til å jobbe opp mot supportavdelingen til DNT om ut.no. Friluftsrådet har i lang tid ønsket å få på plass en egen bruker for Finnmark Friluftsråd, der vi kan knytte opp aktuelle brukere som jobber med bla. Perletur rundt om i fylket. Dette har vi nå fått på plass slik at alle brukere knyttet opp mot Friluftsrådet kan velge å publisere turer som Finnmark Friluftsråd.

«Klart det går!» kurs gjennomført i Hammerfest

Tirsdag 21.november ble kurset «klart det går» gjennomført i Hammerfest.13 ansatte fra Hammerfest kommune var med på kurset "Klart det går!" Hvordan få til et godt friluftsliv for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og andre prioriterte målgrupper? Det var temaet for dagen. Første del ble gjennomført innendørs, mens del 2 ble gjennomført ute i den flotte gammahuken ved Mellomvannet. En frisk og flott vinterdag.

Ledersamling 15-16.februar

Friluftsrådets Landsforbunds (FL) årlige samling for styreledere og daglige ledere gjennomføres på Gardermoen 15-16.februar 2018. Hugo og Even fra administrasjonen og styreleder Anton Dahl vil alle delta på samlingen. Friluftsrådet vil samtidig benytte anledningen til og jobbe med aktivitetsplan for 2018 når vi alle er samlet på Gardermoen.

Perletur buff og «Full Fræs» lue

Administrasjongruppa har blitt invitert til å bli med å bestemme design på «Perletur buffen» Mange av medlemmene i gruppa har gitt tilbakemelding i løpet av de siste to ukene, og flertallet har stemt for at buffen skal ha samme design som Perletur t-skjorten. Fargevalget blir blått. Full Fræs luen vil bli bestilt denne uken. Skolene har blitt invitert til å komme med tilbakemelding på hviken farge vi skal velge, men tilbakemeldingene har dessverre uteblitt. Vi håper fortsatt på tilbakemeldinger, og inviterer også administrasjonsgruppa til å bli med å bestemme farge. Fargevalg vises under.


Frilufts-Info uke 46

Noen ganger er det slik at sykdom legger beslag på noen arbeidsdager. Slik har det vært denne uken, men likevel. Her er litt om arbeidsoppgaver og hendelser som har satt sitt preg på uka:

Friluftsgruppa for utviklingshemmede i Alta

De to nordligste friluftsrådene er de eneste som har friluftsliv for utviklingshemmede som satsnings-område i år. Det å jobbe for "friluftsliv for alle" er et viktig, men vanskelig mål. Gledelig er det at friluftsgruppa i Alta nå er i gang. Uka ble avsluttet med skitur for deltakerne, sammen med deres leder Guro Krempig. Etter hvert vil vi prøve å til tilbud også i andre kommuner i fylket.

Sør-Varanger kommune brukte i år Perletur aktivt i arbeidet med å gi utviklingshemmede et tilbud i friluftsliv.

Ønsker samarbeid med flere skoler

Det jobbes med å skaffe oversikt om hvilke skoler som er opptatt av læring i friluftsliv, og som ønsker samarbeid med Finnmark Friluftsråd. Vårt mål er at flest mulig av skolene utpeker sin kontaktperson som friluftsrådet kan forholde seg til. Vi mangler fortsatt tilbakemelding fra et flertall av skolene. Om dette skyldes manglende interesse, eller om informasjonen ikke er kommet fram til rette vedkommende jobber vi nå med å finne ut. Det å samarbeide med skoler er viktig for friluftsrådet.

Årets krusbestilling

Nå er årets krusbestilling sendt. Porsgrunds Porselænfabrik opplyser at krusene vil bli levert i slutten av januar. Perletur hadde i år 3.008 brukere. Kravet for å gjøre seg fortjent til premiekruset er at minst 7 turer ble besøkt (6 for barn under 10 år). Oversikten viser at det var ca 1.100 som klarte dette kravet. Likevel var det bare cirka halvparten som bestilte krus. Om dette skyldes manglende interesse for kruset eller om det var mange som glemte å bestille kruset, vet vi ikke. Vi skal prøve å finne ut av det. Med så mange brukere må det neste år være et mål å få en større andel av disse til å klare kruskravet.

Ut og Plukk

Det har vært sesongavslutning med krusbestilling også for Ut og Plukk. Fortsatt er det slik at mange ikke har fått med seg at nettsiden for registrering av bærturer eksisterer. Det er sannsynligvis hovedårsaken til at ikke flere benytter seg av nettsiden. Her har vi en jobb å gjøre i 2018. Som statistikken på www.utogplukk viser ble Alta landsdelens beste bærkommune, med Sør-Varanger kommune på 2. plass. Det var i år registrert bærturer i 16 av fylkets 19 kommuner, men i de fleste av disse kommunene var det få registrerte deltakere. Finnmark kom på 2. plass, bak Nordland men foran Troms. I Finnmark ble det registrert 3.211 liter bær. Desidert mest multer. Ut og Plukk hadde med 94 deltakere fra Finnmark. Noen få anonyme deltakere kommer i tillegg.

Har vi kysstier i Finnmark?

Det er et spørsmål vi nå skal finne ut av? Det er Friluftsrådens Landsforbund som ønsker at friluftsrådene skal gjøre en slik kartlegging, og legge kyststiene inn på Statens kartverks registreringsside www.rettikartet.no. En kyststi er en opparbeidet sti som går i lavlandet, tett på fjæra.

Leserinnlegg Finnmark Dagblad

Det er viktig med medieoppmerksomhet og pressedekning for å gjøre flest mulig oppmerksom på Perletur. Til tross for mange henvendelser har vi aldri lykkes med å få Finnmark Dagblad til å fatte interesse for Perletur. Med utgangspunkt i dette ble det skrevet et leserinnlegg som kom på trykk onsdag 15/11.

Det jobbes med Aktiv på dagtid

Hammerfest melder at 13 var med på ukens "Aktiv på dagtid". For å evaluere oppstarten og plan- legge arbeidet videre vil det bli invitert til telefonmøte fredag 1/12. I utgangspunktet vil disse kommunene bli invitert med på telefonmøtet: Alta, Hammerfest, Loppa, Tana og Kvalsund. Også andre interesserte kommuner som ønsker å vite med om "Aktiv på dagtid" . Vadsø atletklubb har tatt kontakt og spurt om de kan påta seg oppgaven med å komme i gang med "Aktiv på dagtid" også i Vadsø.

T-skjorte, buff og lue

T-skjortene er nå lagt ut for salg. Så langt er det 30 stk. Buff og lue for Full Fræs blir bestilt om få dager. 


Frilufts-Info uke 45

Dette er arbeidsoppgaver og hendelser som har satt sitt preg på uka:

Søknader og prosjekt 2018

Det er tid for å tenke på hvilke søknader om tilskudd som skal fremmes og hvilke oppgaver og prosjekt som skal fremmes for 2018. Neste års arbeidsprogram blir sak både for administrasjons-gruppa (14/12) og styret (18/12). Mange av de oppgaver som har preget 2017 vil være naturlig å videreføre også i 2018. Kom gjerne med innspill til nye oppgaver og prosjekt som bør inngå i arbeidsprogrammet for neste år.

Hva er vår visjon?

Hva skal være friluftsrådets visjon og langsiktige målsetting? Svarer vi alle det samme når vi blir spurt om hva vi ønsker at friluftsrådet skal oppnå? Neppe. Her har vi en jobb å gjøre i fellesskap. Det årlige arbeidsprogrammet og vår daglige virksomhet bør være preget at et "klart lys som blinker i det fjerne". Altså dit vi ønsker å nå gjennom vårt interkommunale samarbeid om friluftsliv i Finnmark. Noen forslag kan være:

 *       Friluftsliv gjør noe med finnmarkingene

*       Friluftsliv for alle til alle årstider

*       Friluftsliv gjør folk i Finnmark i friskere

*       Frisk i friluft i Finnmark

*       ??

 Hva er ditt forslag?

Prosjekt storm- og dagsturhytter i samarbeid med Biotope

Ideen om å utvikle et prosjekt i samarbeid med Biotope ble drøftet videre på et møte hos arkitekt-firmaet i Vardø sist tirsdag. Er det mulig å realisere stormly/dagsturhytter i alle våre (interesserte) medlemskommuner, finansiert med spillemidler, sponsorer og dugnad? Dette er visjonen som det jobbes med. Biotope har tatt begrepet gapahuk et skritt videre og utarbeidet fuglekikkerskjul og stormly tilpasset naturen i Finnmark.

Det er en utfordring å få til fysisk tilrettelegging som kan føre til økt fysisk aktivitet, samtidig som det fremmes flere søknader om spillemidler til friluftsliv.  Dersom det fremmes fire-fem søknader vil dette være et prosjekt som vil kunne realiseres i løpet av tre-fem år.

Porsanger kommuner ber om uttalelse

I brev til friluftsrådet opplyser kommunen at de har startet arbeidet med å utarbeide ny forskrift der målet er å åpne for rasting med skuter i Porsanger kommune. Friluftsrådet er invitert til å komme med merknader til arbeidet innen 14/12.

Kontaktmøte gjennomført med Vardø kommune

Vardø er kommet langt i arbeidet med Perletur. Hvordan kan kommunen komme langt også på andre arbeidsområder innen området friluftsliv og folkehelse. Dette var tema på møtet sist tirsdag der friluftsrådet møtte kommunens administrative og politiske kontaktperson, samt to frivillige som arbeider med Perletur.

Møte med nasjonalparkforvalteren for Varangerhalvøya nasjonalpark

Gjennomført i Kiberg sist tirsdag. Hensikten var å evaluere Perletur og tilretteleggingen for friluftsliv. Samarbeid og dialog er viktig for å unngå konflikter. Det legges derfor opp til å styrke kontakten når det gjelder utvelgelsen av turer til Perletur 2018. Dette gjelder turer i nasjonalparken og i andre verneområdet.

Perletur 2018 på plass i Båtsfjord

Stort oppmøte og godt engasjement. Slik kan friluftsrådets møte med ivrige turgåere i Båtsfjord oppsummeres. På tirsdagens kveldsmøte, der ordføreren og 12 person deltok, ble neste års 22 turer valgt ut. Det ble også valgt kontaktperson/turvaktmester for alle turene. Håkon Arne Larsen ble valgt som kontaktperson for Perletur Båtsfjord. Som en del av arbeidet vil det bli utarbeidet søknad om skilting av alle turer som skal inngå i Perletur 2018. 

T-skjorte, lue og bøff

Det arbeides med å gjøre ferdig t-skjorter med Perletur-design. Disse vil bli lagt ut for salg via vår nettbutikk. I tillegg vurderes det å lage egne luer for Full Fræs til utdeling til alle elever på ungdomsskolene som deltar. Bøff er også et produkt som det jobbes med.

Elvenesparken i Sør-Varanger er statlig sikret

Elvenesparken i Sør- Vranger kommune nærmer seg status som statlig sikret friluftsområde. Forrige uke fikk Friluftsrådet positivt svar fra Finnmarkseiendommen angående en servituttavtale for gnr 28, bnr 2, Elvenesparken. Dette er en avtale om vederlagsfri overføring av bruksrettighetene i Elvenesparken til Sør- Varanger kommune, der grunneier FeFo fortsatt vil være hjemmelshaver. Neste steg i denne prosessen er en tinglysing av denne avtalen. Videre samarbeid med plan for tilrettelegging og skilting i parken vil fortsette utover vinteren.

Landskonferansen 2018

Telefonmøte i arbeidsgruppa ble gjennomført sist mandag. Gruppe er godt i rute når det gjelder planlegging av landskonferansen i Alta 13.-15./6 neste år.

JuleSPREK

Andre utgave av adventstidens variant av vil bli gjennomført i disse kommunene: Kvalsund, Vardø, Alta, Hammerfest og Sør- Varanger. Det jobbes nå med å gjøre ferdig kodearkene og klargjøre turene på perletur.no

Ønsker kontaktperson på alle skoler

Til tross for stor innsats mangler vi fortsatt tilbakemelding fra mange av skolene i fylket. Friluftsrådet ønsker skoler som prioriterer uteskole med læring i friluft, og som velger sin kontaktperson som friluftsrådet kan forholde seg til. Manglende tilbakemelding fra skoler kan enten bety manglende interesse, eller at skolene rett og slett har oversett friluftsrådets henvendelser. Det å komme i kontakt med resterende skoler og kartlegge deres interesse, er en prioritert oppgave for tiden. 

Telefonstyremøte gjennomført

Årets 6. telefonmøte med styret ble gjennomført sist torsdag. Sakene denne gang var gjennomgang økonomi gjennomgang fast årlig lønnsjustering daglig leder.

Aktiv på dagtid

Friluftsrådet har i høst vært med og startet på Aktiv på dagtid i Loppa, Hammerfest, Kvalsund og Tana. Aktiv på dagtid er et ukentlig turtilbud for personer som ønsker å komme i bedre gjennom ved å delta på lavterskelturer i samarbeid med andre. Lønn til turlederne og andre driftsutgifter er friluftsrådets viktigste bidrag. Kommunene tar seg av praktisk gjennomføring. Det jobbes også med å komme i gang i Sør-Varanger.

Friluftsliv for utviklingshemmede i Alta

Målet er å bli dyktigere i vårt arbeid med å tilrettelegge friluftsliv for personer med utviklingshemming. I den sammenheng har vi nå startet opp en gruppe i Alta der Guro Krempig er leder. Hun har i utgangspunktet med 

Frilufts-Info uke 44

Fram til sommeren eksisterte vår praksis med å sende ut regelmessige informasjon om friluftsrådets arbeid. Dessverre stoppet den praksisen opp. Vi innfører nå på nytt vår Frilufts-Info. Hensikten er å gi kort orientering om det som er friluftsrådets viktigste arbeidsoppgaver inneværende uke. Denne uken kan vi informere om:

Landskonferansen gjennomføres i Alta

Friluftsrådenes Landsforbund har gitt Finnmark Friluftsråd ansvaret med å være vertskap for landskonferansen for 2018. I Bergen i år deltok 160 personer fra landets friluftsråd, fylkeskommunene, friluftslivsorganisasjoner og andre. Det jobbes nå med å få på plass et program som skal gjøre landskonferansen til en god faglig og sosial møteplass som gjør det attraktivt å ta turen til Alta. Konferansen gjennomføres fra 13.-15. juni. Årsmøte i Friluftsrådenes Landsforbund inngår som en del av programmet. Friluftsrådet har etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra Alta kommune, Finnmark Fylkeskommune, FeFo, FNF Finnmark, Universitetet i Tromsø og Alta folkehøgskole.

Årets Perletur er over

Sesongslutt var 31. oktober. Vi nådde målet om 3.000 deltakere. Totalt 3.005 personer har vært med på årets Perletur som har vært gjennomført med 260 turer i 15 kommuner. Lebesby kom i tillegg så vidt med på tampen av sesongen med tre turer. Totalt gjennomførte årets deltakere 38.670 turer. Nå pågår arbeidet med krusbestilling. Det jobbes også med produksjon av en egen t-skjorte for Perletur. Bestillingen sendes om få dager.

Nå blir det JuleSPREK

Dette er adventsutgaven av Perletur og ble i fjor gjennomført i Alta, Hammerfest og Vardø. Vi må i løpet av neste uke få en endelig tilbakemelding om hvem som skal være med på årets JuleSPREK. Ber alle kommuner gi beskjed om dette. Gjelder først og fremst de som ikke deltok på telefonmøtet i administrasjonsgruppa 30. oktober.

Rapporteringsfrist til Finnmark Fylkeskommune

Finnmark er sammen med Troms de fylkeskommunene med tidligst frist for innsending av rapport som viser bruken av årets aktivitetsmidler. Frist neste år som flere andre fylkeskommuner har for rapportering ville gitt oss bedre tid til gjennomføring. Likevel er vi rimelig bra i rute når det gjelder bruken av årets tilskudd. Etter hvert som friluftsrådet blir bedre etablert vil det forhåpentligvis gå enda bedre å etablere aktivitet i flere av medlemskommunene. Det er nå sendt rapport for tilskudd gitt til friluftsliv for flyktninger, Full Fræs - friluftskamp for ungdomsskoler, friluftsskoler og camp, utemat på bål i samarbeid med skoler og barnehager samt friluftsliv og folkehelse.

Klart det går! - Kurs i Hammerfest 19. november

Så langt er 13 personer fra ulike avdelinger i Hammerfest kommune påmeldt til kurset. Dette er et dagskurs for personer som arbeider med barn og unge med funksjonsnedsettelser samt andre grupper med særskilt behov for tilrettelegging. Friluftsliv for alle er utgangspunktet kurset og målet er å gjøre kommunene bedre egnet til å nå det målet. Det er ønskelig å få med deltakere også i fra nabokommuner. Tilsvarende kurs ble gjennomført i Kirkenes i august.

Friluftsrådet styrker staben

Fra 1. januar vil friluftsrådets stab bestå av tre personer fordelt på 2,1 årsverk. Karina M. Sivertsen (30) starter i et treårig engasjement med særlig ansvar for friluftsliv og folkehelse. Hun har en mastergrad i folkehelse i sin utdanning og jobber i dag som daglig leder ved et treningssenter i Alta. Stillingen er et 50/50 samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd. Fra før er Even Borthen Nilsen på plass i 100 % stilling og Hugo Tingvoll i 60 % stilling.