Marin forsøpling

Vil dere være med på strandrydding?

Finnmark Friluftsråd i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd har fått 1 million kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding. 

Kommuner, organisasjoner og andre oppfordres til å delta i arbeidet med strandrydding og tiltak mot marin forsøpling. 

Miljødirektoratet har fordelt 80 mill. kroner til strandrydding. Av dette har Nord-Troms Friluftsråd/Finnmark Friluftsråd mottatt 1 mill. kroner. Hugo Tingvoll, som er daglig leder i begge de to friluftsrådene, kommenterer fordelingen slik:

- Veldig gledelig. At det bevilges tilskudd til strandrydding i Nord-Troms og Finnmark er vi svært godt fornøyd med. Behovet er stort og arbeidet er viktig. Vi vet at mai og juni er viktige måneder for denne typen innsats. Derfor haster det med å komme i gang med forberedelsene. Vi tok umiddelbar kontakt med våre 23 medlemskommuner i Nord-Troms og Finnmark når meldingen kom om at det er bevilget 1 million kroner til vårt arbeid.

Nå vil det i kommunene bli jobbet med å kontakte organisasjoner, skoleklasser, bedrifter og andre som vil bidra. Vi har motivasjonsmidler som skal brukes til å lokke fram den store dugnadsinnsatsen. I tillegg skal tilskuddet fra Miljødirektoratet benyttes til å dekke kostnader med å samle inn og levere avfall fra strandryddingen. 


De som ønsker å bidra i arbeidet sender søknad via vår nettside. Se menyen MARIN FORSØPLING. Frist: 27. april. 

Vedlagt følger brevet som er sendt våre medlemskommuner. 
 
download   Strandrydding - Brev til kommunene