Ippágirku og Stuorraoaivi 

Beskrivelse

Stuorraoaivi 255 moh og Ippágirku (Kjerringvikfjellet) 252 moh ligger i Tana kommune. Toppene er på nordsiden av veien mellom Smalfjorden og Torhop. Ippágirku var en av "5 topper i Tana" og har navnet sitt etter en stor stein ved Gálgugophi i Smalfjord som ligner en kirke. Ruta beskrevet her går innom den. Turløype er godt merket og skiltet og er en #perletur i Tana kommune

Ippágirku eller Jiehtanasgirku ved Gálgugophi i Smalfjord er en svær stein som på langt hold ser ut som ei kirke. I 1893 opplyses det at det var en steinring rundt den store steinen og at der lå det reinhorn. Steinblokken er omkring 10 meter høy, den kalles også Jiehtanasgirku, Jettekirka eller Kjempekirka. I Steinen finnes hull og åpninger der det ble lagt reinhorn og vakre små steiner. Fjelltoppen i nærheten har også navn etter offersteinen.

Máinnas Gálggo ble hustruen kalt som var berykta, berømt, stor og navnkyndig, og som kunne uttrette mye gjennom trolldom eller på andre måter. Ibba eller Ippá var Máinnas Gálggos mann. Han var stor og sterk, og hadde sitt tempel i Turevuopmi, i Tures eller Thors skog i Vester-Tana i Finnmark. Ippás kone hadde evner til å kunne gi andre styrke, og ga enorme krefter til sine tre sønner. De bodde først hos sin mor i Tana. Siden røva de til seg stor antall rein og bosatte seg i Avjovárre på Finnmarksvidda som de første innbyggerne der. Dette har skjedd i den første tiden samene bodde her.

Adkomst

Man starter fra vannet Šearesgieddjávri som er ca 2 km øst for Torhop. Veien går rundt vannet og i svingen er det en avkjørsel hvor man kan parkere og man finner startpunktet. Det er ca 10 km tur - retur å gå etter ruta beskrevet her. Da er avstikkeren til Bjørnehiet og fjelltoppene tatt med. Man går opp en liten dal og etter ca 400 meter deler stien seg i 3. Man følger stien som går i midten og hvor det står et skilt merket "Ippágirku". Hvis man velger stien til venstre kommer man rett opp på fjellet hvor toppene Stuorraoaivi 255 moh og Ippágirku (Kjerringvikfjellet) 252 moh er. Ved å følge stien til høyre så kommer man Bagjstua.

Det er tørt og fint å gå og det er god sti mesteparten av ruta, noen myrområder i skogen så godt fottøy anbefales. Løypa er godt merket med rød maling på små steinvarder og trær i skogen hele veien. Fra toppene er det flott utsikt i alle retninger og spesielt over indre del av Tanafjorden.
Ippágirku og Stuorraoaivi i Tana kommune av Frank Martin Ingilæ. Tilgjengelig under en CC BY-SA 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Tana
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 217
Antall besøk totalt: 36
Flest besøk 2018
Navn Antall registreringer
Erling Holberg 2
Ingrid Smuk Rolstad 1
Anne Lise Saua 1
Sofie Saua Ravna 1
Ulrikke Ryen haakonsen 1
May-Brith Halstensen 1
Eline Trasti Schanche 1
Jon-Asle Schanche 1
Kati Kannisto 1
Anna Laila Mathisen 1
Besøkslogg
Navn Dag
Jon-Asle Schanche 11.10.18
Rita Pedersen 29.09.18
Kolbjørn Pedersen 29.09.18
Linda Hampeløkken 29.09.18
Frans Eriksen 15.09.18
Ingrid Smuk Rolstad 10.09.18
Gunn Elin Saua 08.09.18
Anne Lise Saua 08.09.18
Sofie Saua Ravna 08.09.18
Inger Petterson 08.09.18