Gollevárri kulturminneområde

Beskrivelse

Gollevárri kulturminneområde er det største fangstanlegget for villrein i Finnmark. I dette området kan man se en rekke tufter og kjøttgjemmer i tillegg til alle fangstgropene fra lang tid tilbake. Kulturstien som går inn i dette området er stort sett godt merket. Enkelte plasser må man allikevel ha øynene med seg for å være sikker på at man er på stien.

Dette fangstanlegget kan ha vært tatt i bruk allerede for 5000 år siden og var muligens i bruk helt frem til 1600-1700 tallet.

Ved Gollevárre villreinfangstanlegg finner man ialt 530 fangstgroper. Det gjør dette fangstanlegget til Finnmarks største. Gropene har opprinnelig vært fra 1,5 - 2 meter dype og 2 - 4 meter i diameter. Fangstgroper har vært benyttet siden steinalderen i Finnmark. Fangstgropene ved Gollevárre er ikke tidsfestet så man vet ikke sikkert hvor gamle de er.

Tuften etter gammeboplassen som er punktfestet her og er i nærheten av villreinfangst anlegget ble utgravd på 60 tallet og har vært bebodd fra 1200 til slutten av 1500 tallet.

Adkomst

Startpunktet ligger mellom Skiippagurra og Alleknjarg. Man kjører ca 6 km fra E6 ved krysset i Skiiippagurra langs RV895 mot Finland. Man kommer til en parkeringsplass hvor kulturstien til Gollevárri kulturminneområde starter. Det står en infotavle om kulturminneområdet ved parkeringsplassen. Selve kulturstien starter på andre siden av riksveien ca 100 meter mot Finland på høyre siden av stein/grusuttaket.

Man følger den merkede kulturstien helt frem til Gollevárri kulturminneområde og man kan eventuelt ta en avstikker til selve toppen av Gollevárri som er 250 moh. Kulturstien går helt inn til kulturminneområdet. Underveis er det en del bløte partier så det anbefales godt fottøy. Kulturstien går opp til det største villreinfangstanlegget i Finnmark og det er 6,6 km å gå hele sløyfa via fangstanlegget.
Gollevárri kulturminneområde i Tana kommune av Frank Martin Ingil%c3%a6. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

Les mer om turen »

Om turen

Gradering: Blå
Kommune: Tana
Kan turen gjennomføres med
rullestol: Nei
Kan turen gjennomføres med barnevogn: Nei
Meter over havet: 200
Antall besøk totalt: 41
Flest besøk 2018
Navn Antall registreringer
Lena Hammer 1
Simon Dervo 1
Ingrid Mikkelsen 1
Trond Skorstad 1
Ragnhild Ravna 1
Jan Oskar Dervo 1
Kåre Breivik 1
Steinar Varsi 1
Osvald Andreas Walle 1
Gunn Elin Saua 1
Besøkslogg
Navn Dag
Marit Helene Pedersen 25.09.18
Jan Erik Barlien 25.09.18
Ingrid Mikkelsen 23.09.18
Annbjørg Albrigtsen 23.09.18
Berith Larsen 23.09.18
Karin Robertsen 16.09.18
Edith Nilsen 16.09.18
Arnt Magne Robertsen 16.09.18
Steinar Varsi 07.09.18
Unni Trosten 03.09.18