Perletur 2018 >

Har du forslag til nye turer som kan være aktuell å ha med i neste års Perletur? Vi ønsker å høre dine forslag. Også hva som må til for at Perletur kan bli enda bedre. 

Sørg for å få fram hvilke kommune det gjelder dersom du foreslår nye turer i flere kommuner enn bare din egen. I hver kommune er det ønskelig med en gruppe med personer som planlegger og gjennomfører Perletur. Det å finne ut hvilke turer som skal være med, vil være gruppas viktigste oppgave. Gi beskjed om du kan tenke deg å være med i gruppa i din kommune. 

Fyll ut og trykk SEND
Fornavn: 
Etternavn: 
Adresse (barnehage/skole): 
Postnr.: 
Sted: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Forslag nye turer: 
I hvilket kommune: 
Jeg kan hjelpe til med å få ut kodeark og skilt: Vil du være med i Perletur-gruppa i din kommune: Merknader/ Spesielle behov: