Ut og plukk

Nyhetsbrev fra Finnmark Friluftsråd

Finnmark Friluftsråd har muligheten til å sende nyhetsbrev via vår nettside www.perletur.no. Her kommer informasjon til kommunestyremedlemmene i alle våre medlemskommuner. Vi ønsker på denne måten å spre informasjon og holde kontakt med så mange som mulig i vårt langstrakte fylke.


Vår organisasjon

At 18 av fylkets 19 kommuner har gjort vedtak om medlemskap er noe som blir lagt merke til langt utenfor Finnmarks grenser. Forhåpentligvis får vi med Hasvik kommune også om ikke så lenge. Vi har et styre som ledes av Anton Dahl (Kautokeino). Øvrige styremedlemmer er Turid Lien (Hammerfest), Svein Atle Somby (Karasjok), Frank Martin Ingelæ (Tana) og Lena Norum Bergeng (Sør-Varanger).

Vår administrasjon består av Hugo Tingvoll (60 % stilling) og Even Borthen Nilsen (100 %). Sammen med Nord-Troms Friluftsråd vil det i tillegg komme på plass en 3-åring prosjektstilling. En stilling som vil få enda sterkere fokus på friluftsliv og folkehelse.

Facebook

Det er mange muligheter for den som ønsker å følge Finnmark Friluftsråd på Facebook:

- Først og fremst vår hovedside FINNMARK FRILUFTSRÅD. I tillegg eksisterer følgende åpne og lukkede sider og grupper: 

- Ut og Plukk

- Perletur arrangør Finnmark

Utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark

- Strandrydding Nord-Troms og Finnmark

Læring i friluft - Finnmark

- Full Fræs Nord-Troms og Finnmark

Perletur

Dette er ganske sikkert den aktiviteten flest vil forbinde med samarbeidet på tvers av kommunegrensene i Finnmark. Kanskje vi i tillegg kan klare å utvikle Perletur til den aller viktigste aktiviteten for folkehelsearbeidet i fylket. Ingenting er i hvert fall mer naturlig for den som er opptatt av livskvalitet og egen helse, enn å bruke naturen og friluftslivet i Finnmark.

Målet dette andre året var å få 3.000 aktive brukere og 30.000 gjennomførte perleturer. Nå når en måned gjenstår av årets sesong mangler vi kun 76 deltakere for å nå målet. Til nå er det gjennomført 34.550 turer. Kanskje vi nærmer oss 40.000 turer før sesongslutt 31. oktober? Å håpe på like fint turvær i oktober som i september er kanskje for optimistisk.

Se statistikk og aller årets turer på www.perletur.no. Les der om kampanjen som nå gjennomføres for å rekruttere flere deltakere. Bli med du også, hvis du ikke allerede er med på Perletur.

Skilting av turløyper

Det å skilte turløyper i Finnmark henger tett sammen med Perletur. Vi ønsker at det skal være god informasjon om de mange muligheter som finnes i fylket. Skilting er da viktig å prioritere. I år har vi fått totalt kr 216.500 i tilskudd. Midlene brukes til skilting i Tana, Loppa, Kautokeino, Vadsø og Hammerfest. Det er også bevilget penger til skilting som ikke er via friluftsrådet.

JuleSPREK

Dette er adventsvarianten av Perletur. Vi jobber nå med å få med så mange kommuner som mulig også på denne turkasseaktiviteten.

Ut og Plukk

Dette er en aktivitet og nettside der friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider. Målet er å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og høstingstradisjon. I tillegg til bærplukking er det nå i høst kommet på plass en egen modul for strandrydding. Se mer på www.utinord.no

Friluftsskoler

I sommer ble det gjennomført friluftsskoler i Alta, Loppa, Hammerfest, Kautokeino, Måsøy, Tana, Karasjok, Kvalsund, Porsanger og Sør-Varanger. I løpet av de 4-5 dagene som friluftsskolene varer får jenter og gutter i alderen 10-15 år være med på mange forskjellige friluftsaktiviteter. Mens det var stor interesse i sommerferien, var det langt vanskeligere å få med deltakere i høstferien. Da ble det kun gjennomført friluftsskole i Alta. Ble avlyst i Loppa og Gamvik grunnet dårlig påmelding.

På tur ordføreren  

Disse kommunene har gjennomført tur der ordføreren har vært med som turleder: Alta, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Strandrydding

I samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd er det mottatt kr 770.000 til strandrydding. I Finnmark er det gitt tilskudd til 16 forskjellige kommuner og organisasjoner.

Friluftsliv for utviklingshemmede

Friluftsrådet ønsker samarbeid med kommuner og organisasjoner som kan bidra til at personer med utviklingshemming får et bedre friluftstilbud. Vi har tilskudd å bidra med i dette arbeidet.

Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Friluftsrådet har midler til flyktningetjenester, asylmottak og organisasjoner som ønsker å bidra slik at flyktninger og bosatte på asylmottak (nå kun Alta) får mulighet til å oppleve friluftsliv der de bor.

Friluftsliv og folkehelse

Noe av det viktigste friluftsrådet kan arbeide med er å bidra til at flere finnmarkinger kan komme i bedre form og oppnå økt livskvalitet gjennom deltakelse i friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri. Det å samarbeide med frisklivssentraler og folkehelsekoordinatorer er derfor en prioritert oppgave. Perletur er et eksempel på en aktivitet som kan bidra til et folkehelseløft i Finnmark. Det er søkt om ytterligere prosjektmidler slik at friluftsliv og folkehelse kan utvikles ytterligere.

Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager

Friluftsrådet ønsker å bidra til MER og BEDRE utetid i skoler og barnehager. Det å etablere kontakt med de som ønsker et slikt samarbeid er derfor viktig. Læring i friluft innebærer å ta i bruk andre læresteder enn kun klasserommet. Konkrete prosjekt som det arbeides med i tilknytning til dette er:

- Full Fræs - friluftskamp for ungdomsskoler

- Utemat på bål

- Mer plast enn fisk i havet? - Et prosjekt om marin forsøpling

Landskonferansen 2018

Finnmark Friluftsråd er tildelt landskonferansen og årsmøtet for Friluftsrådenes Landsforbund i 2018. Dette vil bli gjennomført i Alta fra 13.-16. juni. Årets konferanse i Bergen samlet 160 deltakere. Det samarbeides med Alta kommune, Finnmark Fylkeskommune, FeFo, Universitetet i Tromsø avd. Alta, FNF Finnmark og Alta folkehøgskole om planlegging og gjennomføring av konferansen.