Årsmøte 2017

Vedlagt følger referat og dokumenter fra årsmøte gjennomført 31.05.17