Friluftsskole

Friluftsskole i sommer også i Vadsø og Porsanger

Friluftsskoler for barn i mange av våre kommuner i løpet av sommeren. Så langt er det åpnet for påmelding til seks av kommunene. 


De aller fleste friluftsskoler gjennomføres første uka etter skoleslutt, dvs. fra mandag 26. juni. Kvalsund og Karasjok gjennomfører uka etter.  Porsanger uka før skolestart. Friluftsskolene er for barn som neste skoleår går i 5.-8. klasse. Noen gjennomfører friluftsskolen over fire dager. Andre har fem dager. Påmelding til friluftsskolene i Måsøy gjøres direkte til kommunen. 

Felles for alle friluftsskolene er at programmet er allsidig der deltakerne får være med på mange forskjellige aktiviteter. Ledere som trives med friluftsskolen og i samarbeid med barn er også felles for våre friluftsskoler. 

Påmelding gjøres via menyen PÅMELDINGER øverst på siden. Merk at betaling gjøres sammen med påmeldingen. Følg den link som er oppgitt.

Det er nå fullbooket på friluftsskole 1 både i Sør-Varanger og i Alta. På disse stedene blir det derfor gjennomført en ekstra uke. Friluftsskole 2 gjennomføres fra 3.-6. juli

Så langt er det åpnet for påmelding til disse friluftsskolene:

- Alta 1 (fullbooket)
- Alta 2
- Hammerfest
- Loppa
- Kvalsund (stengt for påmelding).
- Tana
- Sør-Varanger 2
- Sør-Varanger 1 (fullbooket)
- Karasjok
- Kautokeino
- Porsanger
- Vadsø

- Båtsfjord arrangerer friluftsskole i høstferien, 1.-4. oktober. Info og påmelding kommer. 

Flere kommer i tillegg de neste dagene. Vi jobber med å få til friluftsskole i løpet av sommerferien i Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Berlevåg og Porsanger.

Ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 dersom mer informasjon ønskes. 

Vedlagt følger info-ark for friluftsskolene. 
 
download   Friluftsskole Tana

download   Friluftsskole Alta
  
download   Friluftsskole Hammerfest
       
download   Friluftsskole Loppa
  
download   Friluftsskole 2 Sør-Varanger
      
download   Frilftsskole Kvalsund
    
download   Friluftsskole Kautokeino
  
download   Friluftsskole Sør-Varanger
    
download   Friluftsskole Karasjok
  
download   Friluftsskole Porsanger
    
download   Friluftsskole Vadsø