Even Borthen Nilsen

Nytt fjes: Even Borthen Nilsen starter i Finnmark Friluftsråd til sommeren. Foto: Sør-Varanger avis.

Even Borthen Nilsen er friluftsrådets nye ansikt

- Drømmejobben. Det er 31-åringens svar på spørsmålet om hvordan det er bli tilbudt jobb i Finnmark Friluftsråd. 


Even Borthen Nilsen går fra en stilling i FeFo til fylkets ferske friluftsråd. Finnmark Friluftsråd valgte søkeren med røtter i Sør-Varanger i konkurranse med 38 andre søkere. Den friluftsinteresserte nyansatte har bachelorgrad i utmarksforvaltning og har også en bakgrunn som ansatt i en av medlemskommunene. Da som miljøvernkonsulent i Sør-Varanger kommune. Det er her han kommer til å ha sitt kontor fra oppstarten i juni. 

- Styret hadde en krevende jobb. Vi fikk inn mange av disse godt kvalifiserte søkere, sier daglig leder Hugo Tingvoll.

- Vi la vekt både på utdannelse, erfaring og hans personlige egenskaper når vi til slutt landet på Even. Han er en dyktig person som vi ser fram til å få på plass. Finnmark Friluftsråd har hatt en fin start side den spede begynnelse for to år siden. Allerede har 16 av fylkets 19 kommuner gjort vedtak om å bli med. Jeg tror de tre siste også kommer om ikke så lenge. I arbeidet med å løfte arbeidet med friluftsliv og folkehelse i Finnmark er jeg sikker på Even vil være en viktig person, sier Hugo Tingvoll.