Går for Full Fræs på våre ungdomsskoler

Full Fræs er en artig og lærerik friluftskamp mellom ungdomsskoler i Nord-Troms og Finnmark. Kanskje lykkes vi med å få med alle få med ungdomsskoler fra hele fylket når Full Fræs skal gjennomføres for første gang i Finnmark. 

Full Fræs

Artig og lærerikt: Bildet er fra en ungdomsskole i Nordland. Fylket som har fått i stand Full Fræs.

Full Fræs er en artig og lærerik friluftskamp mellom ungdomsskoler i Nord-Troms og Finnmark. Kanskje lykkes vi med å få med ungdomsskoler fra hele Finnmark.

Full Fræs er å ha det artig, leke og utfordre hverandre i uhøytidelige konkurranser. Full Fræs gjennomføres med lokale konkurranser i så mange ungdomsskoler som mulig. Dette tar fra én halv til én skoledag. Øvelsene og aktivitetene er allsidige og kan forankres i mange fag og kompetansemål.

Det er Nordland som har utviklet Full Fræs. De gjennomførte dette for første gang i Friluftslivets år i 2015 og fulgte opp i fjor. Først med lokale aktivitetsdager på skolene. Deretter med regionsmesterskap før det til slutt ble gjennomført fylkesfinale med en vinnerlag. Enkelt sagt er Full Fræs friluftslivets svar på den mer kjente Klassequizen som gjennomføres i samarbeid med NRK. 

Det fine med Full Fræs er at det er enkelt for ungdomsskolene å gjennomføre opplegget. Nordland har brukt mye tid på å planlegge aktiviteter og øvelser som er gjør det enkelt å få til dette på skolene. Oppgavene i Full Fræs er fordelt tematisk på leirliv, forflytning, høsting, generell turkunnskap, naturkunnskap, førstehjelp og redning, teori samt ulike leker og samarbeidsøvelser i friluft. Med øvelsene følger gode beskrivelser og filmsnutter. Skolene avgjør selv om de ønsker å bruke andre øvelser og oppgaver i tillegg.

Les mer om Full Fræs HER

Etter at skolene har gjennomført sine aktivitetsdager velges det ut et vinnerlag. Dette bør helst bestå av 3 jenter og 3 gutter. Det er dette laget som skal representere skolen på regionsmesterskapet. Lykkes vi i Finnmark får vi med så mange skoler at det må gjennomføres flere regionsfinaler før den avsluttende fylkesfinalen. 

Skolene avgjør om de ønsker å gjennomføre Full Fræs i mai/juni eller om det beste er å vente til oppstart av nytt skoleår i august/september. Det samarbeides med Nord-Troms som også vil være med og kåre sitt vinnerla. Laget derfra blir med på en felles fylkesfinale for Nord-Troms og Finnmark. Fykesfinalen 2017 vil mest sannsynlig bli lagt til Alta, arrangert som en helgesamling i samarbeid med Alta folkehøgskole. Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har fått tilskudd som skal brukes til å gjennomføre Full Fræs som beskrevet. Dette betyr at Full Fræs kan gjennomføres uten kostnader for skolene. Skolen får tilskudd til innkjøp av mat etc. til de lokale konkurransene. Kanskje noen også trenger tilskudd til dekning av transport internt i egen kommune.

1. mai er fristen for å melde seg på årets Full Fræs. Skolene velger sin kontaktperson. Vedkommende vil få innføring i gjennomføringen. Som følge av lange avstander vil dette bli gjennomført via telefonmøter, epost, tilgang til informasjon på nett og via felles gruppe på Facebook. Nordland vil være med og formidle tips og erfaringer. 

Skolene melder seg på ved å bruke linken på friluftsrådets nettside. Klikk HER

Kontakt daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 eventuelt epost for mer informasjon.