Marin forsøpling >

Finnmark Friluftsråd har i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd fått kr 770.000,- i tilskudd fra Miljødirektoratet til strandrydding i regi av organisasjoner og kommuner. Til nå har vi fordelt cirka en halv million kroner av tilskuddet.


Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND
Navn søker: 
Kommune: 
Kontaktperson: 
Epost: 
Mobil: 
Beskriv hva det søkes tilskudd til: 
Merknader:  Velg dato