Frilufts-Info

Hver uke utarbeider Friluftsrådet sin Frilufts-Info som inneholder oppgaver det har vært arbeidet med. Denne legges også ut på vår nettside.