Kalenderhendelser
Dato Navn Sted
20.05.2019 09.00 - 15.00 Barnehagekurs: Aktiv i utetida Kirkenes

Praktisk kurs med fokus på hvordan personalet i barnehagen gjennom utetida kan fremme både bevegelsesglede og barns nysgjerrighet og utforskertrang – både innenfor og utenfor barnehagens område. Kurset er forankret både i Rammeplanen 2017 og i nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet.

21.05.2019 09.00 - 15.00 Barnehagekurs: Aktiv i utetida Kirkenes

Praktisk kurs med fokus på hvordan personalet i barnehagen gjennom utetida kan fremme både bevegelsesglede og barns nysgjerrighet og utforskertrang – både innenfor og utenfor barnehagens område. Kurset er forankret både i Rammeplanen 2017 og i nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet.