Administrasjonsgruppa

Administrasjonsgruppa består av en administrativ ansatt fra hver av medlemskommunene. Det gjennomføres regelmessige møter, fortrinnsvis som telefonmøter. 


Her følger en oversikt som viser hvem som er kontaktperson fra de enkelte medlemskommunene:

Alta kommune
Gjermund Abrahamsen Wik
Mobil: 916 03 856

Berlevåg kommune
Kontaktperson mangler
Mobil: 
Epost

Båtsfjord kommune
Kontaktperson mangler
Mobil:

Hammerfest kommune
Torild Ebeltoft
Mobil: 950 64 317

Gamvik kommune
Kontaktperson mangler
Mobil:

Kautokeino kommune
Marit Inger Bongo Eira
Telefon: 78 48 72 07 - 934 68 009

Karasjok kommune
Arnulf Soleng
Mobil: 958 48 863

Kvalsund kommune
Aina Holmgren 
Mobil: 902 75 243

Lebesby kommune
Andreas Hoffmann
Mobil: 97 99 09 85

Loppa kommune
Cathrine Jensen
Mobil: 903 68 442 

Måsøy kommune
Fredrik Vikse
Mobil: 47 664 432

Nesseby kommune
Ole Petter Skoglund
Mobil: 404 40 543

Porsanger kommune
Irmelin Klemetzen
Mobil: 452 89 182

Sør-Varanger kommune
Kjerstin Møllebakken
Mobil: 951 54 670

Tana kommune
Erlend Eide
Mobil: 464 00 269

Vardø kommune
Reidulf Ervik
Mobil: 922 84 081

Vadsø kommune
Runar Unhjem
Mobil: 948 64 730


Administrasjonsgruppas møter
Vedlagt følger referat fra møtene i administrasjonsgruppa. 
download   Møte 3 - 31.03.16
  
download   Møte 4 - 02.06.16
    
download   Møte 5 - 23.06.16

download   Møte 6 - 30.08.16
  
download   Møte 7 - 27.10.16
  
download   Møte 8 - 19.12.16
  
download   Møte 1/2017 - 17.01.17